Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

ALUMCARE Rejuvenates the old aluminum windows and handrails

ALUMCARE was developped by VEVAL P/C company in Cyprus.
It is appiled by a simple paintbrush on the painted surface of aluminium profiles and sheets which present a certain fading due to the many years time passed since they have been powder coated at first time.
It is an aqueous emulsion and the treated surface has to be swipped by an old cloth 5 minutes after application. The swiping could be done though even an hour after application, no rush !
The cloth could be cleaned later and reused for other jobs.
Below some photos from a test I have done myself at Logos near Kamena Vourla on a sliding door type ALUMINCO installed on the facade fence of a cotage at the sea side.
The door is 4 meters wide at 35 meters from the sea coast, installed the year 1987, 30 years ago.
The beach is North oriented and the sea waves could come very close in winter times during storms.
In the photos you could see part of the surface non treated by ALUMCARE, so to evaluate the fading of the old powder coat…

Παράδειγμα Πρότασης Διαχείρισης σε Δήμο 12.000 κατοίκων

Η πρόταση μας είναι για σύστημα με βάση τις ευρωπαικές προδιαγραφές και οδηγίες που ήδη λειτουργεί στην Ευρώπη σε μεγάλες και μικρές πόλεις και βασίζεται στην διαλογή στην πηγή με οικονομικό κίνητρο και για τους πολίτες ώστε να είναι απόλυτα ασφαλής η επιτυχία του. Σχετικά και το ραπόρτο ενός τέτοιου συστήματος όπως το εφαρμόζουν στο ΣΕΒΕΖΟ Ιταλίας, μια πόλη των 25.000 κατοίκων βόρεια του Μιλάνου, με διαλογή στην πηγή (6 ροές) και ποσοστό ανακύκλωσης 74%. Η προκαταρτική μελέτη σκοπιμότητας που κάναμε για πόλη 12.000 κατοίκων στην Φθιώτιδα με την βοήθεια του ειδικού επιστήμονα Μηχανολόγου Μηχανικού συνεργάτη μας Κου Δημήτρη Δαμάσκου ως προκαταρκτική μελέτη, με ασφαλείς υποθέσεις προκύπτει ότι:


Για Δήμο 12.000 κατοίκων όπως του Δήμου Μώλου Αγ. Κων/νου (Καμένα Βούρλα, ως άνω φωτό):

Α) Με βάση την ελάχιστη απαίτηση του εθνικού σχεδιασμού προδιαλογής από τους Δήμους και ανακύκλωση ως στόχο για το 2020 που είναι μόνο 54%, η εξοικονόμηση για τον Δήμο θα φθάνει με ασφαλείς υποθέσεις το ποσό των 8…

Οι σκοποί μας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ε Κοιν.Σ.Επ. τηλ. 2105127764, κιν 6970360025,email hellengtee.coop@gmail.com Η αξιοποίηση του εργασιακού δυναμικού των Μηχανικών μελών ΤΕΕ αλλά και γενικότερα τεχνικών της οικοδομής και της βιομηχανίας στην προαγωγή, διάδοση και αξιοποίηση της γνώσης του πολιτισμού και της τεχνολογίας πάνω σε θέματα παραγωγής για την προκοπή και ευημερία της Κοινωνίας.
Τελικά την πρακτική ενίσχυση της προοπτικής θεσμοποίησης της Κοινωνίας, δηλαδή της Δημοκρατίας τελικά. Επί τόπου έλεγχος κτιρίων, με υπερ­σύγ­χρο­νο ιδιόκτητο εξοπλισμό, προκειμένου να μετρηθεί η δομοστατική και αντισεισμική φέρουσα ικανότητα του, ως έχει σήμερα. Αξιολόγηση για φθορές μικρορωγμές, διαβρώσεις, κακοτεχνίες που πιθανόν υφίστανται και υπό το φως των ευρημάτων του ολοκληρωμένου αυτού ελέγχου, υποβολή προτάσεων για βελτίωση, αναβάθμισης της αντισεισμικής επάρκειας και θωράκισης του εκάστοτε κτιρίου. Αποκατάσταση λ…